پری نوشت

روزگار غریبی است نازنین    در زمان سنگینی  ودر وزن  بی وزنی  انگار هستی ونیستی  و  شناوری در خلائ  ..........گاهی خود را ذره ای میبینی بسیار بسیار ناچیز در کل جها  هستی .......خدایا چه جوری اینهمه ذره یادت  میمونه؟ 

/ 0 نظر / 26 بازدید