هیچ دانی کودک بودن به چه معناست

هیچ دانی کودک بودن به چه معناست
کودک بودن گوهری است که آدمیان در این روزگار گم کرده اند
کودک بودن زندگی کردن در پوست فندق
و خود را شهریار فضای بی پایان دانستن است

کودک بودن یعنی:

 

جهانی را در یک دانه شن دیدن
و بهشت را در یک گل وحشی مشاهده کردن
بی نهایت را در کف دست نگه داشتن
و ابدیت را در یک ساعت به زنجیر کشیدن

 


" فرانسیس تامپوس "

 

 

 

/ 2 نظر / 16 بازدید
پاییزفصل زیبا

این روزها دلم هوای کوچیدن دارد.....این کوچ آخراست..... می خواهم به دیاری بروم که نشانی ازتودرآن نباشد......اما کجاست این دیار بی نشان تو؟؟؟؟ همه چیز بوی تو می دهد حتی خودم....قلبم به توچنان وابسته که خواب به بیداری وپروانه به پیله گره خورده است..... دیوانه ام بخوان ....من اندکم برای تو...اما بسیارتو برای من کجاست؟؟؟ من دربهشت باتوسوختم ....می خواهم با یک نفس ازبرزخ بی تو بگذرم..... این کوچ آخرمن است ....می خواهم به دیاری بروم که تودرآن نباشی....[گل][گل][گل][گل]بهترینها را برای شما آرزو دارم با جدیدترین نوشته هایم آپم ومنتظر حضورشما

kamali dariush

سلااااااااااااااااام