من بر این باورم که این دنیا یک پلان از نمایش عشق است

من بر این باورم که این دنیا
یک پلان از نمایش عشق است
صحنه ای با نمای باز دور
در شب تار و بیشه ای کم نور
عشق معشوق بیشتر عاشق
عاشق هرکه عشق را لایق
در پسین کوچه های این دنیا
می توان رمز عشق را فهمید
می توان سوی دلبری دل باخت
می توان عشق دلبر از دل، باخت
می توان نغمه طرب سر داد
می توان بر کشید بر سر، داد
می توان اشک شوق جاری ساخت
می توان غنچه را به خاری باخت
پس تو ای نقشباز این میدان
جُو رهایی در این سوی زندان
صحنه کوتاست،آخرین برداشت
می برد هرکه هرچه در بر داشت

/ 0 نظر / 44 بازدید