/ 2 نظر / 8 بازدید
داریوش کمالی

واقعا معنای شاعرانه مرده پرست و زنده خوار بودن ما ایرانی هاست متاسفم دوستان

امیر علی

بگو باشم که شاید باشم بگو بودم شاید که بودم گر نه همان انسان باشم