از گهواره تا گور ...

زنده بودن حرکتی است افقی

از گهواره تا گور ...

اما زندگی کردن حرکتی است عمودی

از فرش تا عرش...

زندگی یک تداوم بی نهایت اکنون هاست.

ماموریت  ما در زندگی   "بی مشکل زیستن " نیست  , "با انگیزه زیستن " است. 

 

/ 0 نظر / 38 بازدید