من فکر می‌کنم

من فکر می‌کنم قرار نبوده کار کردن، جز بر طرف کردن غم نان،
بشود همه دار و ندار زندگی مان، همه دغدغه ‌زنده بودن مان.

/ 2 نظر / 19 بازدید
setare

منم خیلی وقتا به این فکر میکنم!

آشتی

آره به خدا!!!!!!![گریه][گریه]