لغات قدیمی در گویش بالا اشکو ر نوشته شده توسط محمد کیا

لُوجین:روزنه کوچکی که روی پشت بام خانه برای وارد شدن نور خورشید

 

 و تهویه هوا استفاده میشد.

 

 امروزه شبیه لوجین هواکش و هود آشپزخانه

را می توان نام برد.

آوِشْکِه: پنجره                      وینجه: سقز - نوعی آدامس

 

اَدَمْس: آدامس                       تُرْ: آبشار

دیوِ تُر: آبشار خروشان - آبشاری بین روستای یازن و نارنه که از هشت تُر

 

تشکیل شده و در فصل بهار و بارندگی

از شدت خروش به این نام نامیده شده است.

 

/ 0 نظر / 10 بازدید