بارها خوانده ایم و از بر شده ایم آنچه بین ِ تیمور لنگ و خواجه ی شوریده افتاد ...
تیموری که قرآن را از آخر به اول میخواند و وقتی به شیراز رسید سراغ شاعر ی را گرفت که پایتختش را به خال ِ هندوی ِ ترکی شیرازی بخشیده بود ...
شاعری که لقب حافظ قرآن را به یدک میکشید ...
مواجهه بسیار جالبی بود ...
و حرف و سخن ِ حضرت حافظ سراسر معما بود ...

/ 0 نظر / 17 بازدید