همه چیز به ظاهر خوب است.

روزها خوب این مردم به ظاهر مهربان و خوب.

ساعت ها، دقیقه ها، ثانیه ها....

دیو سیاه انتظار است که گاهی سپید می شود.

هرچند دیگر سیاه و سفید و خاکستری و زرد فرقی ندارد.

حتی آن قرمز و سبز خوش رنگ هم فرق ندارد.

من ...

پر از بهانه ام...

پر از زنانگی که هیچ تا کنون ازش ندیده ام...

و توئی که ادعایت سر به فلک می کشد...

نتوانستی درک کنی.

شاعر می شوم عاشق می شوی

یک دنیا زن می شوم .. فارغ می شوی

/ 0 نظر / 16 بازدید