باورداشت ها درفرهنگ مردم اشکور نوشته شده توسط مهدی مرتضی زاده

باورداشت ها درفرهنگ مردم اشکور

ماه گرفتگی : هروقت ماه گرفتگی رخ دهد مردم به پشت بام رفته و برپشت دیگ یا ظرفی بکوبند تا ماه آزاد شود0

خرچنگ : اگر کسی که در آبگیری درحال شنا باشد خرچنگی او را گاز بگیرد آن وقت باید الاق قهوه ای(کووه) رنگ هفت بار عرعر بکند تا خرچنگ آن شخص را رها کند0

خرکلاش : اگر خرکلاشی (مارمولک) را بکشید ودر چاله ای دفن کنید بعد از چند روز در آن چاله سکه ای پیدا خواهید کرد0

بزخفه : کسی که سرفه زیاد کند وسرفه هایش پشت سرهم باشد مبتلا به بزخفه شده است باید شیر تازه الاغ را بنوشد تا سرفه هایش قطع شود0

خارش بینی : اگر بینی کسی خارش کند حتما کسی دارد پشت سرش بدگویی می کند0

سردرد ناگهانی : اگرقسمت گیجگاهی سر کسی بطور ناگهانی و لحظه یی درد بگیرد نشانه این است که کسی به یادش افتاده است 0

گربه سیاه : اگر کسی صبح اول وقت از خانه اش بیرون بیاید وگربه سیاه را ببیند آن روز برایش خوش یمن نخواهد بود0

آب جوش : پاشیدن آب جوش در شب به بیرون خوش یمن نیست چون باعث می شود جنیان را بسوزاند وآنها عصبانی شوند و آن شخص را اذیت کنند0

درخت گردو : خوابیدن و یا قدم زدن در زیر درخت گردو باعث دیوانگی آدم می شود0

بیدار شدن بخت : اگر دختر جوانی در مراسم پخت آش ، آش را بهم بزند بخت خفته اش بیدار می شود0

خوردن ته دیگی : اگر پسر مجردی ته دیگ پلو را بخورد در روز عروسی اش باران خواهد بارید0

دو زن دار شدن : اگر در سر پسری دوتا غده کوچک یا برآمدگی باشد آن شخص دوتا زن خواهد گرفت0

زائو : اگر درخانه ای زنی زایمان کرد نزدیک آن خانه نباید گشت چون جن ها حضور دارند واذیت می کنند0

برعکس گرفتن ظرف آب : دسته ظرف آب را نباید برعکس گرفت وگرنه یکی از نزدیکان خواهد مرد0

خوردن دل گوسفند : کسی که پدر دارد نباید دل گوسفند را بخورد وگرنه پدرش خواهد مرد0

اولین روز عید سال : یکنفر را ازهرجهت که قبول دارند انتخاب کرده تا با ظرف آب در اولین روز عید سال وارد خانه شان شود وآن شخص ابتدا کمی آب داخل خانه و اتاق ها می ریزد وبا پای راست وارد می شود وباور دارند که قدم این شخص برایشان خوش یمن خواهد بود0

منم زدن : یعنی عیب دیگران را بیان کردن ، نباید عیب دیگران را گفت وگرنه همان عیب نصیب خود و خانواده اش خواهد شد0

مزرت یا بی وقتی : نباید زیر درخت گردو خوابید و یا درجاهای تاریک نباید تنهایی رفت ویا غروب نباید کنار چشمه رفت چون موجب بی وقتی می شود وسر و صورت پراز تاول و دانه های چرکی می شود ویا قسمتی از بدن حالت سوختگی پیدا خواهد کرد0

در خواب راه رفتن : اگر کسی در خواب راه برود حتما با از ما بهتران درارتباط است و آنها شب می آیند واو را با خود می برند0

گریه و خنده نوزاد: هنگامیکه نوزاد خنده می کند حتما از ما بهتران نوازشش می کنند ووقتی گریه می کند از ما بهتران اذیتش می کنند0

سبزه : با فرا رسیدن فصل بهار بر سر درب منازل مشتی سبزه می آویزند تا بهار وارد زندگیشان گردد0

تربت : مردم وقتی برای زیارت به زیارتگاهی می روند مقداری از خاک آن جا را برای تبرک با خود می برند وبه اطرافیان می دهند تا بخورند باور دارند که این خاک شفا دهنده بیماران است0

افسون : اگر دعانویس یا ملا دعا بخواند و آب دهانش را بر روی حبه های قند بریزد وازآن قند هرکس بخورد او را هیچ وقت ماری نیش نخواهد زد0

اکثر اینها را من قبول ندارم خرافاتی بیش نیست...... 

/ 4 نظر / 9 بازدید
حسین نیا

سلام پیشنهاد می کنم قضاوت نکنیم .پدران ما با اين باورها زندگي كردندو رفتند،بهتره مکتوب وحفظ شوند تا نسل فعلي وآیندگان بدانند...

پلهم جان

خدا تره بداره دتر

عصر انتظار

با سلام به مدیریت محترم وبلاگ که خبری رو از زنده یاد مهندس مهدی مرتضی زاده در رابطه با باورداشتها در فرهنگ اشکوریها را روی سایت گذاشتید از شما بی نهایت سپاسگذارم