... روح ...

 

مشکل این است که توجه ما بر روی روح نیست…
بیرون است…
جایی که به سوی رقابت می رویم….
به "متخصص و کاردان"شدن ادامه می دهیم
وارد بسیاری از کشمش ها می شویم،
و هیچ پایانی برای مشکلات و غم و اندوه های مان نیست.
اما به محض این که توجه مان را بر روی روح می گذاریم در آن جا،
به طور شگفت انگیزی درمی یابیم،
که همه چیز کارساز می شود،
و این که روح منبع و سرچشمه تمامی
عشق، آرامش، لذت و حقیقت است.

"شری ماتاجی"

سلام ...

سفره دلتان پر از نور و سفره زندگیتان پر از نان گرم ...

/ 2 نظر / 21 بازدید
اندیشه ورز

نفخت فیه من روحی