سلام
مورچه های عاشق هر روز صبح از بلندای برگ میخواند: دوباره آدمیان از خواب برخواستند تا در زیر پاهای بی چشم شان قصه ی هزاران مورچه ی عاشق را نادیده بگیرند
پیری آن نیست که بر سر بزند موی سفید
هر جوانی که بدل عشق ندارد پیر است ...
این بشر دو پا باید بیشتر مراقب ِ مورچه ها باشه ...
...
یا شکار هستیم یا شکارچی ...
/ 5 نظر / 18 بازدید
استان ساحلی

یادداشت سید کریم بنی هاشمیان دبیر ستاد پیگیری استان جدید ساحلی با عنوان : " روند کُند تقسیمات کشوری و نیازهای امروزین " در صورت امکان محبت کنید در جهت فرهنگ سازی و تنویر افکار عمومی منطقه، یاداشت مذکور را منتشر نمائید. با تشکر فراوان [گل] http://ostane-tonekabon.blogfa.com/

میثم

مادر مهربونم یه کیک تازه پخته به مورچه های شیطوون نمیدونم کی گفته کنار بشقاب کیک قطار شدند مورچه ها مامان و بابا مورچه با همه ی بچه ها تو دست هر مورچه ای یه تکه از کیک ماست سر ِِبردن اونها بین مورچه ها دعواست تا نرسیده مامان باید برند از اینجا کیکِ قشنگ امروز باشه برای اونها

داریوش

امان ازین بشر دوپا

نبضگير

من و زندانبان هر دو در زندانیم من از میله های زندان به روشنایی می نگرم و او به تاریکی

استان ساحلی

سلام ، محبت کنید در صورت امکان در نظرسنجی محدوده استان ساحلی در شرق گیلان و غرب مازندران شرکت نمائید. تشکر می کنم. [گل] http://ostane-tonekabon.blogfa.com/