" مشق شب گر که نوشتیم و کتابی خواندیم

به دنبال آرامش از قلم تا قدم.از سکوت تا برون.از صدا تا نگاه.از همه باید گذر کرد تا

 

" مشق شب گر که نوشتیم و کتابی خواندیم

 

مقصد از این همه آن بود که انسان باشیم"

بدانم توقعم از دنیا چیست آنگاه همه را معنا خواهم کرد برای فر

/ 1 نظر / 92 بازدید
dariush kamali

سلام دوست بزرگوار قدیمی در چه حالی سالار؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟