من از نهایت شب حرف می زنم

من از نهایت شب حرف می زنم

من از نهایت تاریکی

و از نهایت تنهای شب های خود

اگر به خانه ی من آمدی

برای من ای مهربان !

چراغ بیاور و یک دریچه که از آن

به ازدحام کوچه ی خوشبخت بنگرم ….

 

/ 0 نظر / 16 بازدید