یادم باشد هیچگاه از راستی نترسم و نترسانم

 یادم باشد با کسی انقدر صمیمی نشوم شاید روزی دشمنم شود

یادم باشد با کسی دشمنی نکنم شاید روزی دوستم شود

یادم باشد قلب کسی را نشکنم یادم باشد زندگی ارزش غصه خوردن ندارد


یادم باشد پلهای پشت سرم را ویران نکنم
یادم باشد امید کسی را از او نگیرم

شاید تنها چیزیست که دارد

یادم باشد که عشق کیمیای زندگیست

/ 2 نظر / 9 بازدید
کیا

در ره منزل لیلی که خطر ها ست در آن شرط اول قدم آنست که مجنون باشی این مطالبت با حال بود [منتظر][تماس][گل][قلب]