زیبائیهای اشکور زیبا

زیبائیهای چشم نواز اشکورات

 

 

 

  .

  

 

روستاهای اشکور رامسر: تمل -یازن -سپارده -کیت

 

نارنه -افی -نداک -کلایه -آکنه -لج و میج  می باشند.

کوههای اشکور: بزاکوه - شاه سفید کوه - ملیجه خانی وخشه چال

می باشند.