جشن زیبا و سنتی شیردوشان با نی‌نوازی چوپانان منطقه رامسر حال و هوای خاصی به برنامه سنتی داده است.


   : نامگذاری شیردوشان (دودوشان در زبان محلی) به دلیل این است که در این روز تمام دامداران دام‌هایشان را حداقل دو بار می‌دوشند تا تمامی شیر حاصل از دام‌ها به‌دست بیاید و بعد از به دست آوردن شیر نسبت به توزیع آن اقدام می‌کنند.
 : در این مراسم برابر وزن شیری که به سرگالش (گاودار به زبان محلی) می‌دهند به همان اندازه و توافق به عمل آمده بین در پایان فصل چرا، سرگالش موظف است مقداری کره حیوانی، کشک، دوغ و ماست تحویل دامدار اصلی بدهد و دام‌ها را نیز به دامدار اصلی تحویل بدهند.
وی با بیان اینکه این جشن در سطح استان مازندران فقط در رامسر برگزار می‌شود، ادامه داد: در برنامه کلی سازمان جنگل‌ها، استفاده صحیح از مراتع به این منظور است که در یک مقطع زمانی مشخص با رعایت نحوه استفاده صحیح از مراتع و ظرفیت مراتع و میزان استفاده از علوفه محاسبه می‌شود و تعداد دامی که می‌توانند در این مقطع زمانی مشخص از مراتع استفاده کنند. 
  این مراسم هر ساله در اوایل خردادماه برگزار می‌شود زیرا در این زمان 30 تا 40 درصد گونه‌های علفی موجود در مراتع به گل می‌نشیند و اگر قبل از موقع، دام وارد مرتع شود، شیره گیاهی خام موجود در علوفه باعث بیماری دام‌ها می‌شود.
در پایان این مراسم بسیار زیبا هنرمندان محلی به اجرای موسیقی محلی سنتی و کشتی محلی پرداختند و چوپانان نیز فضای جشن را با نواختن نی مزین کردند.