• اشکور در امتداد سلسله کوه های البرز قرار دارد و از جنوبی ترین نقطه شهرستان های رودسر و املش آغاز تا جنوبی ترین نقطه شهرستان رامسر ادامه دارد. محدوده اشکور از جنوب به قزوین از مغرب به سیاهکل ، لنگرود و رودبار الموت واز شرق به بخش کوهستا نی شهرستان  تنکابن و از شمال به دامنه های کوهستانی رحیم آباد،املش و رامسر متصل است.  در حال حاضر، قسمت عمده  مناطق اشکور  در جنوب شهرستان رودسر بخش رحیم آباد استان گیلان واقع شده است. قبل ازسالهای ۱۳۳۸  ، اشکور از لحاظ جغرافیایی شامل دو دهستان به نامهای دهستـان اشکور بالا شامل 50 آبادی و دهستـان اشکور پایین شامل 107 آبادی بوده است و با مجموع 157 آبادی، در جنوب شهرستان رودسر استان گیلان واقع شده است که قسمتهای کوهستانی شهرستان های رودسر - املش و شهرستان  رامسر فعلی را شامل می گردد.هم اکنون منطقه اشکورات شامل ۷دهستان و ۲۵۲ آبادی از توابع شهرستانهای رودسر واملش از استان گیلان وشهرستان رامسر از استان مازندران به نام :   دهستانهای شوئیل ( سال 1373از اشکورسفلی منفک شده است)اشکور سفلی و  اشکور علیا  (  بخش   رحیم آباد  شهرستان رودسر) - دهستانهای کجید و سمام ( شهرستان املش ) و دهستانهای اشکور و      جنت رودبار از شهرستان رامسر تقسیم بندی شده استاشکور تمدنی دیرینه داشته و به سلسله کاکیان برمی گردد. در سده‏های اخیر نام عالمان بی‏شماری با پسوند «اشکوری» در کتب تراجم و رجال آمده است

     

     


اشکور از لحاظ فرهنگی در منطقه تاریخی  دیلم  قرار دارد و مردم این سامان که جزء کوچکی از مردم دیلم به شمار می‏آیند، همگی در قرن سـوم از آیین زرتشـت خارج و توسـط «ناصـرالحــق اُطـــرو ش».( ابومحمد حسن بن علی بن عمر الأشرف بن علی زین العابدین علیه‏السلام ملقب به ناصر الحق و اصمّ و اُطروش، جدّ مادری سید مرتضی و سید رضی است که دین مقدس اسلام را در بلاد دیلم از راه تبلیغ رواج داد.) مسلمان و   شیــعه اثنی عشری شدند. بعد از اسلام نیز این مناطق شاهد تحوّلات گوناگونی بوده است. یکی از این تحولات، قیام فرزندان این آب و خاک «آل بویه2 یا آل دیالمه» است که حرکت آنان منجر به سقوط حکومت  عبّاسیان و تشکیل اولین دولت شیعی در جهان اسلام از سال 325 تا 447 ه·· . ق گردید. آنان در قسمت زیادی از بلاد عراق عجم و عراق عرب من جمله بغداد حکمروایی داشتند و فقهایی چون شیخ مفید، سید مرتضی، سید رضی، شیخ طوسی، سلاّر دیلمی و غیر ایشان در کنف حمایت این مردان بزرگ شیعی به نشر معارف و فرهنگ و فقه علوی پرداختند.